Kalibrace monitoru a tiskárny

Metod jak monitor kalibrovat je více, ta nejjednodušší spočívá v manuální úpravě jasu, kontrastu a barev monitoru, přičemž jako referenční prvek pro kalibraci jsou použity obrazce s přechody barev. Může se jednat o jednoduchý proužek s odstíny šedé pro kalibraci jasu i o složité obrazce sloužící ke kalibraci barev monitoru.

Dá se také použít různý software pro kalibraci monitoru, který v jednotlivých krocích zobrazuje různé kalibrační obrazce a pomůcky, na základě kterých se nastavuje buď přímo monitor a nebo se vytváří jeho ICC profil, tedy soubor obsahující tabulku, která převádí RGB čísla na barvy, vyjádřené pomocí nezávislého a normalizovaného barevného prostoru (Profile Connection Space).

Výše zmíněné metody jsou založeny na kalibraci pomocí našeho oka (okometrie), nicméně každý vnímáme barvy jinak, a tak je tento způsob kalibrace pouze přibližný.

Přesnou a spolehlivou metodou kalibrace monitoru je použití kalibrační sondy, která vytvoří ICC pomoci spektrální analýzy na monitoru zobrazených kalibračních obrazců.

Obdobným způsobem pak pomocí sondy můžeme kalibrovat tiskárnu, a to tak, že kalibrační obrazec vytiskneme. Sonda poté vytvoří ICC profil tiskárny (pro určitý papír a inkoust). Tento postup zajistí, že fotografie na monitoru a na papíře bude zcela totožná.

 

Kalibrační obrazce

Kalibrace monitoru pomocí jednoduchých kalibračních obrazců

Pomocí následujících kalibračních obrazců lze upravit jas a kontrast monitoru. Podobných pomůcek lze najít na internetu spoustu, stačí zadat do vyhledávače např. termín "kalibrační proužek".

kalibrační proužek

mezi 1% a 2% bílou můsí být vidět světlý proužek

kalibrační proužek

U proužků musí být znatelné přechody mezi odstíny až ke krajům

kalibrační proužek

Všechny čtverce musí být rozeznatelné

kalibrační proužek

Barevné obdelníčky se musí od sebe lišit

Před zahájením kalibrace a po upravování fotografií by měl být monitor zapnut miniálně 30 minut (přesný čas bývá uveden v návodu, u některých špičkových monitorů je tento čas výrazně kratší). Kalibrace by pak měla být prováděna za stejného osvětlení, za kterého budou fotografie upravovány.