Nastavení správy barev

Nastavení správy barev v editoru

Před zahájením práce s grafickým editorem, respektive před zahájením kalibrace monitoru, je třeba správně nastavit správu barev, kterou editor využívá. Pro tisk fotografii s dosažením co možná nejlepšího výsledku se v současné době doporučují následující nastavení:

Pracovní prostor

  • RGB - Adobe RGB(1998)
  • CMYK - Casted FOGRA27 nebo novější FOGRA28
  • Stupně šedi - Gray Gamma nebo Dot Gain 15%
  • Přímé - Dot Gain 20%

Zásady správy barev

Všechny možnosti nastavit na: Zachovat vložené profily (je však třeba zvolit vhodný profil při fotografování, respektive při vyvolávání snímku z RAWu). Pro kontrolu nad tím, co editor provádí, se snímky bez profilu, či snímky s jiným profilem, zaškrtněte všechny položky dotazů.

Volby převodu

  • Modul - Adobe (ACE)
  • Reprodukce - Relativní kalorimetrická ( nejvhodnější pro zachování věrných barev v rámci gamutu)

V grafickém editoru Adope Photoshop naleznete nastaveni barev takto: Úpravy -> Nastavení barev... (Klávesová zkratka Ctrl+Shift+K)

nastavení správy barev v Adobe Photoshop
Kliknutím zvětšíte náhled

Kalibrace monitoru pomocí jednoduchých kalibračních obrazců

Pomocí následujících kalibračních obrazců lze upravit jas a kontrast monitoru. Podobných pomůcek lze najít na internetu spoustu, stačí zadat do vyhledávače např. termín "kalibrační proužek".

kalibrační proužek

mezi 1% a 2% bílou můsí být vidět světlý proužek

kalibrační proužek

U proužků musí být znatelné přechody mezi odstíny až ke krajům

kalibrační proužek

Všechny čtverce musí být rozeznatelné

kalibrační proužek

Barevné obdelníčky se musí od sebe lišit

Před zahájením kalibrace a po upravování fotografií by měl být monitor zapnut miniálně 30 minut (přesný čas bývá uveden v návodu, u některých špičkových monitorů je tento čas výrazně kratší). Kalibrace by pak měla být prováděna za stejného osvětlení, za kterého budou fotografie upravovány.

Kalibrace pomocí kalibrační tabulky

 

Softwarová kalibrace monitoru

Ke kalibraci monitoru lze použít i různé programy, jednak od výrobců grafického softwaru a jednak od výrobců monitorů.

Jedním z takovýchto programů je Adobe Gama, který byl standardně dodáván k grafickým programům společnosti Adobe do verze CS2, a při jejich instalaci se přidal do panelů nástrojů. Popis práce s tímto programem najdete například na webu p. Slábého, s jehož svolením přidávam odkaz na podrobný návod.

Jinou variantou je program společnosti EIZO, určený ke kontrole a kalibraci LCD panelů. Zde si můžete program stáhnout. Jak s programem pracovat je zřejmé z podrobného popisu, který je součásti softwaru.

Kalibrace pomocí kalibrační sondy

Jedná se bez diskuze o nejsofistikovanější a nejpřesnější metodu jak kalibrovat monitor případně i tiskárnu. Kalibrační sondy fungují na principu kolorimetrů porovnávajících sytost barev nebo spektrofotometrů provádějících spektrální analýzu vyzařovaného či odraženého světla. Tyto přístroje umí při kalibraci pracovat i s okolním osvětlením.

Princip kalibrace celé zobrazovací a tiskové soustavy spočívá ve tvorbě ICC profilů všech zařízení, které do procesu reprodukce fotografie vstupují. Tyto ICC profily pak zaručí věrné zobrazené všech barev.

Kalibrační sonda v tomto postupu nahrazuje nekalibrované lidské oko, přičemž princip je podobný jako při prací s kalibračními obrazci. Na monitoru je zobrazen obrazec s předem definovanými barvami sondou se provede analýza odchylek mezi skutečnými a zobrazovanými barvami. Vytvořený ICC profil pak provede korekci barevného zobrazení monitoru. Obdobně funguje i kalibrace tiskárny. Vytištěný obrazec je analyzován spektrofotometricky analyzován a vytvořený ICC profil pak koriguje případné barevné odchylky.

Zde je nutno uvést, že kalibrace monitoru je potřeba s tím, jak monitor stárne opakovat, navíc monitory mají tendenci v průběhu času samovolně barevně "ujíždět". Stejně tak je potřeba vytvořit ICC profil pro každé tiskové medium a pro každou novou sadu tiskových barev u tiskárny.